Thinking is the enemy of feeling, when performing in golf, dancing etc

Tankar dyker upp automatiskt. Det är mänskligt, normalt och bra att förstå. Tränar du mentalt, kan du lära dig att förstå när en tanke – positiv el negativ – dyker upp. Börja med att känna in vad det är, lär dig att ”Acceptera” att tanken finns där. Nästa steg är att ”Observera”. Se dig själv ”utifrån” som om du såg dig själv på en film. Acceptera vad som har hänt. Skaka av dig det och fortsätt med din avsikt. ”Feel the feeling, but don t stay with the emotion”. Under mental träning, får du öva på detta och lära dig tips för att påminna dig om vad och hur du vill prestera. Med övning, fungerar det på banan också! Först övar du hemma i avslappnat tillstånd, sen tar du övningen med dig på en träningsrunda, på rangen och till slut provar du under en verklig situation. En gång när du verkligen vill prestera.

Feel the feeling but don t get stuck with the emotion”.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close