Dina 2021 ambitioner – gör så här för att hitta dem!

Nytt år och nya möjligheter

DINA BÄSTA GOLFMINNEN FRÅN 2020 SKA VARA DIN STYRKA INFÖR 2021

2021 Välkommen!

Tanken med stegen nedan, är att du ska utvärdera ditt år med 3 positiva minnen och lyckade slag/rundor el något du minns du lyckades med helt enkelt. Att jobba mentalt med din målsättning är spännande och ger energi!

Fundera sedan på hur du skulle kunna ta dessa lyckade rundor/slag/exempel ett steg till för att utvecklas ännu mera under 2021.

Det är ett roligare och mera framgångsrikt sätt att hitta mål och träningsidéer inför ny säsong. Att utgå från dina styrkor och det som funkade och befästa det ännu mera. Istället för att leta fel och brister och gneta på med övningar för det som gick fel.

 Anteckna, lägg åt sidan några dagar, läs och reflektera igen, först därefter formulerar du dina träningsmål och din ambition för 2021. Sen kan du gärna diskutera med din tränare HUR du ska göra, be om övningar på just det du bestämt dig för att ta in. Utgå inte från en tränares standardupplägg utan kräv en individanpassning:

STEG A: Så här du mera konkret gå tillväga. Avsätt 1 tim att fundera i enskildhet över dessa steg. Välj åtminstone 5 av dem.

Vision är mera kraftfullt än mål
 1. Dina 3 bästa rundor
 2. Dina 3 bästa hål
 3. Dina 3 bästa driverutslag
 4. Dina 3 bästa par 3 utslag
 5. Dina 3 bästa FW woods/hybrid slag
 6. Dina 3 bästa järnslag
 7. Dina 3 bästa räddningar på ett hål
 8. Dina 3 bästa up and down (om du fixat det)
 9. Dina 3 bästa lag puttar, dvs längre än 4 m
 10. Dina 3 bästa puttar du satte
 11. Dina 3 roligaste golfstunder
 12. Dina 3 bästa rundor/minnen med vänner
 13. Dina 3 bästa banor och sammanhang

Välkommen 2021!!

Som du förstår, är syftet att ÅTERSKAPA MINNENA av just dessa lyckade sammanhang. Gå tillbaka i tiden, var där igen, känn igen, minns, le, var stolt. Använd alla sinnen. Se hur dagen var, vädret, hur du förberedde dig, var klädd, banans kondition, känslan i slaget innan-under-efter. Se omgivningen, träden, blommorna, fåglarna, dina vänner. Gör allting så levande för dig som möjligt. Hör ljuden från naturen, bollträffen, andra golfljud som i provsvingen mot gräset, hör hur bollen rullar, se hur den stannar, hur det såg ut och hur det lät, när bollen droppade i hålet. Blunda och lev dig in i dina minnen. Tag ett av stegen i lugn och ro i taget!

Förhoppningsvis känner du hur du stärker ditt självförtroende med dessa minnen, du gjorde du flera bra saker här! Det är viktigt att du kan lära dig, tillåta dig, att känna att du har ett självförtroende och vad som krävs, för att spela din bästa golf när det gäller.

Perfekta utslaget Arlandastad Nya par 3

STEG B :

Nu först kan du göra en helt annan lista.
1) Dina 3 mest frustrerande/svåra golfslag och minnen

När du missade något viktigt som du hade velat lyckas med el en period när du inte var taggad nog att vilja anstränga dig. Det ingår ju också i en idrott el i livet, att det finns stunder, omständigheter, teknik och sammanhang, när det inte fungerar. Det är dock inte misslyckande om du kan och vill lära dig från dessa erfarenheter. Det är även här vi är ute efter att hitta dina mentala bilder och minnen. Det som hjälper här att du kan se dig själv, på ditt sätt i ditt inre minne, hur du skulle kunna göra samma utförande annorlunda och därmed lyckas. Så du kan korrigera händelsen och utförandet till nästa gång du kommer att behöva göra något liknande igen. Att du lär dig UTVÄRDERA dina minnen trots att det är negativa bilder som kommer. Du ska träna på detta sätt att arbeta, som om du ser dig själv på ett YouTube klipp. Du är inne i det själv. Det kommer att hjälpa dig att släppa den negativa känslan som är kopplad till det minnen. Då kan du editera det och göra en korrekt version såsom du skulle vilja utföra det. Som om du är din egen filmregissör.

HIO Kyssinge Allhelgona i dimman

I detta återskapade moment, var noga med att se dig själv utföra varje golfslag korrekt. Notera hur lärandet sätter sig i kroppen, hur du ändrar din förberedelse inför rundan, din rutin inför aktuellt slag och också exakt hur du ändrar själva slaget och hela utförandet. Notera om du kan känna att dessa förändringar även leder till att du faktiskt förbättrar ditt resultat också. Som om du redan har utfört det nya!. Grattis och bra jobbat! Nu har du en bra inre bild  av hur du vill att det ska vara!

Om du lägger lite tid och energi på steg A och steg B, så har du faktiskt skrivit om din 2020 årskrönika för golfen så att du är stärkt inför framtiden.

(Fritt från scratchattitude.com, Kent Osborne)

Kategorier Uncategorized
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close