Nytt år – nya ambitioner

Ditt mindset eller attityd, avgör
  • Det finns olika typer av mål som du kan jobba med för att hitta din ambitionsnivå. Det ska vara motiverande och lite utmanande, men ändå möjligt att nå. Framför allt, ska de vara ”dina egna”.
  • Vilken värden vill du ha som grund? Vad känns allra viktigast för dig? Värden ska vara din riktning, oavsett vad som händer. Det du alltid behåller. Prestationen inom idrott eller jobb, hänger ofta ihop med hur det övriga i livet går. T ex att ”vara tacksam för din hälsa och dina vänner och möjligheterna att få utöva det du vill”. En slags långsiktig ”acceptans”. Du kan ta hjälp av följande frågor:
    Hur vill du vara mot dig själv när du presterar bra? När du inte lyckas? Mot dina medspelare? Vilka förebilder har du och varför? Vad står det i en fiktiv artikel om dig efter en lyckad insats?
  • Processmål – är vad du behöver göra före, under och efter träning el tävling, för att nå dina prestationsmål. Att träna på några viktiga moment, förbereda dig, fysträna, mentalt träna. Dvs det du gör för att totalt sett, ta dig till ditt mål där du vill prestera. För mig blev just helheten viktig för att ta mig framåt. Att äta, sova, relationer, fysträna smart, teknikträna smart, återhämtning och mental träning samt hitta tillfällen för att testa med utmaningar inlagda. Men även hur jag belönade mig. Och det är ok att säga/tänka till sig själv – ”bra Cath, bra gjort”. Då associerar du dig med en bra insats!
  • Prestationsmål – är de färdigheter du vill utveckla för att nå ditt önskade resultat. Här kan du gå vidare med att bryta ner dessa enligt S M A R T . Se nedan.
  • Resultatmål – formulera gärna dessa sist. När du vet vart du vill komma och vad du ytterst vill uppnå. Kanske vinna den där tävlingen el klara den där utmanande banan. Många medelgolfare tänker sig nog att gå en el flera runder, med färre än 80 slag, som ett tydligt resultatmål. Använd S M A R T här också.

Resultatmål
Prestationsmål
Processmål
Värden

S M A R T A MÅL

S M A R T A MÅL

Mål ska vara SPECIFIKA. Dvs tydliga. Kanske något som ”jag ska klara 40% fairwayträffar på min hemmabana i snitt under nästa säsong”, ”jag ska kunna slå ett lobslag över en bunker”.

Mål ska även vara MÄTBARA. Viktigt att mäta så du vet om det funkar och att du närmar dig ditt mål. Dessutom roligare att kännas att man utvecklas. ”Sätt 6 av 10 inspel från 100 m, till 5 m nära flaggan”.

Mål ska dessutom vara AKTIONSINRIKTADE och gärna lista de tekniker, metoder, träningssätt du valt att använda eller vill träna upp under kommande säsong. ”jag vill kunna slå slag från lutningar med både wedge och mellanjärn”.

Vidare ska mål vara REALISTISKA dvs möjliga att nå – men vara lite utmanande för att ge dig energi! Höj ribban en aning så du inte redan kan räkna hem att du fixar det. Då blir det ju ingen utveckling. Ta det stegvis! ”under 2022 ska jag, xxx och under 2-3 år ska jag…” ”I första hand, ska jag xxx, annars åtminstone xxx”.

Till slut ska du ha TIDSBESTÄMDA mål. ”Till slutet Q1, ska jag ha fått igång chipparna tekniskt sett men nya tekniken” medan till ”Q2 ska jag kunna chippa från olika underlag med varierande slag” etc.

Slutligen ska du ACCEPTERA dina mål. Se till att du är överens med dig själv.

Kategorier Uncategorized
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close